Zadatak ovog uređaja je da motoru jamči dgovarajuću smjesu zraka i goriva.

Da bi gorivo u potpunosti izgorjelo u motoru, omjer zraka i smjese treba biti 14-14,8 prema 1. Da bi navedeni omjer ostvarili kod svakog režima rada motora između katalizatora i motora na ispušnu cijev ugrađuje se LAMBDA SONDA koja mjeri ostatak kisika u ispušnim plinovima te daje signal kompjuteru koji regulira količinu zraka.

Ovisno o udjelu kisika u ispušnim plinovima napon koji pokazuje LAMBDA SONDA iznosi od 800-1000 mV pri manjoj smjesi ili oko 100 mV pri siromašnoj smjesi, navedene vrijednosti odnose se na radnu temperaturu kad je motor zagrijan na cca 600°C. LAMBDA SONDA biti će zagrijana i davati podatke kod temerature cca 250°C, što se postiže za 20-30 sek. od trenutka starta motora.

Da bi motor imao optimalnu smjesu od trenutka starta, noviji motori imaju LAMBDA SONDU sa grijačem, tako da postoje LAMBDA SONDE s jednom, dvije, tri i četiri žice.
Vijek trajanja LAMBDA SONDE od 80000-100000 km ovisno o uvjetima vožnje.

Kod neispravne LAMBDA SONDE osjetit će se da motor ne radi kako treba te da kod dodavanja gasa umjesto da ubrzava on posustaje jer dobiva previše goriva (što znaci da auto zamjetno vise troši) koje zbog nedostatka kisika većim dijelom izgara u ispušnoj cijevi što dovodi do oštećenja katalizatora te i samog auspuha.