Komande za invalide 

Komande za invalide ugrađujemo na sve vrste vozila.
Komande su mehaničke, vlastite proizvodnje.
Vrsta komandi ovisi o vrsti vozila i vrsti invalidnosti vozača.
Ugradnja traje dva do tri dana.
Nakon ugradnje odlazimo s vozilom na tehnički pregled te dobivamo atest.
Komande je potrebno  kontrolirati i servisirati jednom godišnje u našem servisu.

Cijene se kreću od 5000,00 do 8000,00 tisuća kuna.
PDV uračunat u cijenu.