Komande za invalide ugrađujemo na sve vrsta vozila

Komande su mehaničke i vlastite proizvodnje.
Vrsta komandi ovisi o vrsti vozila i vrsti invalidnosti vozača.Ugradnja traje dva do tri dana. Nakon ugradnje mi odlazimo s vozilom na tehnički pregled te dobivamo atest.

Komande treba kontrolirati i servisirati jednom godišnje u našem servisu.