Katalizator se ugrađuje na ispušnu cijev što bliže motoru. Ugrađuje se na motore koji koriste bezolovni benzin, te diesel motore.

Kod rada motora u ispušnu cijev ulaze ugljikovodici kao neizgoreno gorivo, te ugljični monoksid koji nastaje kad nema dovoljno kisika u gorivu. Dušični oksidi nastaju zbog visokih temperatura motora.

U katalizatoru se spomenuti otrovni plinovi koje proizvodi motor pretvaraju u manje štetne kao ugljični dioksid i vodenu paru. Ispravnost katalizatora mjeri se posebnim uređajem gdje svaki proizvođač automobila propisuje dozvoljenu granicu štetnih plinova, međutim neispravnim radom motora katalizator se može pregrijati i onečišćenjem začepiti pa dolazi do gubitka snage motora teškoće pri paljenju, visoke potrošnje goriva, povišene temperature motora te gašenje motora.

Kod začepljenog katalizatora povečava se pritisak koji nesmije prijeći 0,5 bara. Katalizator vrši svoju funkciju tek kod zagrijanog motora, jer su kemijski procesi omogučeni kod temperatura 600 900 C. Ono što je još važno za napomenuti je kada se saće u katalizatoru počnu rastapati i raspadati ti komadi raspadnute sače mogu začepiti ispušne cijevi pa čak i ispušne lonce!